Toneel

Helmert Woudenberg

Het vierde gezicht

In de solovoorstelling Het vierde gezicht van Frans Strijards speelt Helmert Woudenberg een juridisch adviseur. Hij staat een klokkenluider bij, een beveiliger die in de haven op een smerig zaakje is gestuit. De adviseur is echter ook in dienst van de tegenpartij. Omdat zijn advocatenkantoor zich weleens met succes tegen de overheid verzet, had het de aandacht van bepaalde criminelen getrokken. Als de bovenwereld koffie gaat drinken bij de onderwereld, dan wordt het interessant. Maar als de klokkenluider voor de ogen van de jurist op straat wordt geliquideerd, begint deze zich vertwijfeld af te vragen of hij dit noodlottige incident ongewild heeft veroorzaakt en misschien het volgende slachtoffer is.