Festival

Woosh! 1+

2 Turven Hoog

WOOSH! is een voorstelling om naar te kijken en te luisteren. Na de voorstelling worden alle kinderen uitgenodigd om op de vloer al blazend mee te spelen.

Op een vloer van bubbeltjesplastic dagen Karlijn en Bram elkaar uit. Het vergt hun opperste concentratie om de bubbeltjes onder hun voeten niet te laten knappen. Ze houden hun adem in. Ze nemen je mee in een reeks van beelden en klanken, die via adem en zang eindigen in een wonderlijke wereld waar lucht zichtbaar wordt gemaakt. WOOSH! is een wondere wereld gemaakt van ... niets. Je ziet het niet, maar het is er wel. Je kunt het horen. Karlijn en Bram spelen met lucht en zetten hiermee elkaar en de wereld in beweging.

Deze voorstelling is een bijzondere samenwerking tussen muzikaal theatermaker Karlijn Hamer (Joris & De Drakentemmers) en beeldend kunstenaar/theatermaker Bram van Helden (PLAN-Brabant, Zuidelijk Toneel). Karlijn Hamer won een Operadagen Award 2019 voor vernieuwend muziektheater. Ze was tijdens haar jeugd in Sittard al actief bij Jong Laagland en versterkt Het Laagland inmiddels als actrice en maker.

Deze voorstelling was in onderzoek in de proeftuin van 2turvenhoog festival 2019.

ENG

WHOOSH! is a performance to watch and listen to. After the performance the children are invited on stage to discover and play.

On a floor Karlijn and Bram are challenging each other. It takes their full focus to not pop the bubbles underneath their feet. They’re holding their breaths. They take you along in a series of images and sounds, which via breath and vocals ends in a wonderful world, where air becomes visible. WHOOSH! is a wonderful world made from…nothing. You can’t see it, but it is there. You can hear it. Karlijn and Bram are playing with air and with this they make each other and the world move.

This performance was realized in the proeftuin of 2turvenhoog festival 2019.  

Credits
Concept/spel: Karlijn Hamer & Bram van Helden