Festival

Spiegel 1+

2 Turven Hoog

Hey jij, ja, jij daar!
Wie ben jij, of, wie ben ik?
Ben jij nou jij of jij mij?
Mag ik bij jou komen zitten,
met jou dansen, lachen, springen?
Of houdt het op bij die grens daar tussen ons,
die koude, gladde oppervlakte?
Hoe kom ik nou bij jou, of, jij bij mij?

SPIEGEL is een beeldende zoektocht naar het hier en nu, waarin jezelf (of is het de ander?) soms ondersteboven, soms het zelfde, soms ver weg of heel dichtbij, verschijnt. Welke realiteit is nou de echte? En hoe komen die twee bij elkaar? Een onderzoek naar het doorbreken van grenzen.

Philipp Cahrpit is in 2019 afgestudeerd aan de Theatermaker/docent opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In zijn afstudeerjaar maakte hij voor kleuters de beeldende voorstelling ‘Een Bol Van Kak’ over een mestkever die het helemaal niet meer zag zitten elke dag zijn enorme bol mest voor zich uit te schuiven. Dit maakproces en de eerlijke reacties van de kinderen inspireerden hem om bij 2TurvenHoog door te gaan met het onderzoek naar het maken van voorstellingen voor het allerkleinste publiek. Hij maakt beeldende, poëtische voorstellingen waarin beweging centraal staat.