Festival

Impulz 1+

2 Turven Hoog

ImpulZ, een interactieve voorstelling met de allerjongsten aan de knoppen, een danser en een geluidsdokter. Wie geeft het startsignaal en wie reageert op wat of wie? Een maffe creatie waar alles kan, maar niets moet. Een unieke ervaring in het hier en nu, want het zal nooit meer hetzelfde zijn

Stel je voor, een geluidsdokter met een verzameling uitvindingen. Instrumenten die bestuurd worden vanop afstand. Ze maken enkel muziek als jij op de knop duwt.

Stel je voor, een danser die wacht op die muziek om op te kunnen dansen. Hij kan dus enkel dansen wanneer jij op die knop duwt.

En wat gebeurt er als er niemand duwt?

Elke voorstelling zal dus uniek zijn en een bijzondere ervaring voor de peuters en kleuters.

ENG

ImpulZ is an interactive performance with the youngest on the buttons, a dancer and a sounddoctor. Who’s giving the start signal and who’s responding to what or whom? A weird creation where everything is possible but nothing is mandatory. A unique experience from the here and now, because nothing will ever be the same again..

Imagine, a sound doctor with a collection of inventions. Instruments controlled from a distance. They only make music when you push the button.

Imagine, a dancer who’s waiting for that music so he can dance to it. He can only dance when you push that button.

And what happens when nobody pushes that button?

Every performance will be unique and a special experience for toddlers.

Credits

‘ImpulZ’ is een productie van Theater De Spiegel
Coproductie : Perpodium

Regisseur/choreograaf/concept : Anke Zijlstra
Klankarchitect/muzikant/decor : Youri Van Uffelen
Danser : Hernán Mancebo Martínez
Artistieke coaching: Karel Van Ransbeeck
Extern oog/coaching : Thomas Eisenhardt
Kostuumontwerp: Lies Maréchal
Decor uitvoering: Atelier Récup & Wim Van de Vyver
Electronica design: Youri Van Uffelen  & Kris Delacourt
Productie : Zoë Bossuyt