Festival

Archipel 10 mnd+

2 Turven Hoog

Laurent Dupont maakte deze voorstelling al in 1992. Hij was één van de eerste makers die het durfde en belangrijk vond om kinderen al vanaf een heel jonge leeftijd mee te nemen in performance.

‘Archipel’ door het Franse Cie ACTA is nooit hetzelfde.

Een voorstelling die iedere keer van vorm, duur en interpretatie verandert. Het is een reis naar de verbeelding die gewijd is aan de vroege kinderjaren. Performer Laurent Dupont gaat op reis met zijn jonge publiek. Nauwgezet luistert hij naar hun reacties en laat deze de route van de reis bepalen. Elke stap is een gelegenheid om herinneringen en ervaringen uit te wisselen. Zo is geen enkele voorstelling hetzelfde.

Zwaai, duw, draai, wrijf, elke beweging is het verhaal van een ontdekking en de echo van een emotie. Spraak, geluiden, gebaren en vormen vloeien samen. Ze creëren een ritme, een luisterend oor waar de acteur en de kinderen elkaar ontmoeten. Klaar om aan een volgend avontuur te beginnen.

“Mijn artistieke reis heeft zijn oorsprong in dans en stem. Deze twee energieën zijn kneedbaar en rebels. “ Aldus maker en performer Laurent Dupont.

Over Laurent Dupont

Laurent Dupont is een regisseur en comedian, opgeleid in de kunst van het dansen en zingen. In 1980 richtte hij samen met beeldende kunstenaar Pierangela Allegro en muzikant en videograaf Michel Sambin TAM teatromusica op, een experimenteel muziektheatergezelschap in Italië. Hij heeft zijn artistiek onderzoek altijd gedaan in relatie tot jonge kinderen en laat zich in het moment inspireren door hun reacties. Dit is het onderwerp geweest van vele coproducties die hij gedaan heeft in o.a. Duitsland, Australië, Finland en Frankrijk. Zijn shows komen vaak tot stand door artistieke residenties en hij is in Europa heel inspirerend voor andere theatermakers.

ENG

‘Archipel’ a performance by the French Cie ACTA is never the same.

A performance that changes its shape, duration and interpretation each time. It is a journey to the imagination dedicated to the early childhood. Performer Laurent Dupont goes on a journey with his young audience. He listens carefully to their reactions and let them decide the route of the journey. Every step is an opportunity to make memories and share experiences. In this way every performance is different.

Wave, push, turn, rub, every movement is the story of a discovery and the echo of an emotion. Speech, sounds, gestures and shapes flow together. They create a rhythm, a listening ear where the actor and children meet each other. Ready to start a new adventure.

“My artistic journey has its origins in dance and voice. These two energies are malleable and rebels” thus the maker and performer Laurent Dupont

About Laurent Dupont

Laurent Dupont is a director and Comedian - trained in the arts of dancing and singing. In 1980 he co-founded TAM teatromusica, an experimental musical theater company in Italy with visual artist Pierangela Allegro and musician / videographer Michel Sambin. He then engaged in sound and visual compositions that actively participate in early childhood-inspired artistic research that has been the subject of co-productions in Germany, Australia, Finland and France. The making of his shows are often preceded by artistic residencies and he is a big inspiration for many theatre makers in Europe.

 

Credits

Concept en uitvoering:  Laurent Dupont