Jeugd

Fluisterstad (2-6 jr)

Over geluid dat zich verplaatst en vreemd gedraagt

KAF en festival 2Turvenhoog hebben gezamenlijk besloten om het festival dit voorjaar niet door te laten gaan. Er wordt gezocht naar een alternatieve datum. Zodra deze bekend is, zullen wij onze bezoekers nader informeren en is kaartverkoop weer mogelijk.

 

Wat hoor ik?
Waar komt dat geluid vandaan?
Waar gaat het naar toe?
Kan ik er ook heen?
Is er iemand?
Of… ben ik het zelf?

Fluisterstad gaat over geluid dat zich verplaatst en vreemd gedraagt. Een ontdekkingstocht in een vreemde, spannende en soms grappige wereld.

Fluisterstad is de uitwerking van de proeve Labyrint bij 2turvenhoog festival in 2018.

 

ENG

What do I hear?
Where does that sound come from?
Where does it go?
Can I go there too?
Is there anyone?
Or… is it me?

Whispertown is a story about sound that moves and acts strangely. A journey of discovery in a strange, excited and sometimes funny world.

Whispertown is the elaboration of the test Labyrint at 2turvenhoog festival 2018.

Blijf op de hoogte van alle jeugdvoorstellingen in KAF!
Schrijf je in voor de KAF kids nieuwsbrief.