Fluisterstad (2-6 jr.) - Over geluid dat zich verplaatst en vreemd gedraagt.