Toneel

Shrew her

Geproduceerd door Stichting WeThePeople

Shrew Her diende zich aan toen in 2015 president Obama de wet tekende voor ‘same-sex marriage’, dat in Nederland al mogelijk was sinds 2001. De vreugde was immense en de overwinning voor de liefde was een feit. Na de overwinning zegt president Obama in zijn speech, Wanneer allen gelijk behandeld worden, zijn we allemaal vrijer.'

Geïnspireerd hierop ontwikkeling theatermaker Ira Kip haar voorstelling Shrew Her. De eerste vraag die zij stelt is, in hoeverre bestaande traditionele westerse huwelijks normen, zoals wij die kennen, nog toepasbaar zijn in onze samenleving én binnen een LGBTQ+ context? Met deze vraag gaat Ira in gesprek met verschillende individuen en verzamelt ze persoonlijke verhalen die ze parralel aan één van Shakespeare ‘s meest controversiële toneelstukken legt en wel Taming of the Shrew.

In Shakespeare ‘s Taming of the Shrew worden de vrouwen gestuurd door de mannen, hebben tradities de voorhand en staat welvaart boven individueel geluk en ware liefde. Vanuit een queer-lens onderzoekt Ira hoe wij onze identiteit en authenticiteit kunnen waarborgen in een wereld waarin tradities, religie en gender normen onze maatschappij conditioneren, gekoppeld aan de invloeden van de digitale wereld die het sociaal weefsel van onze samenleving verscheurt.

Shrew Her is een multidisciplinaire voorstelling met invloeden uit de mode, dancehall muziek en visual media en wordt gespeeld door 5 LGBTQ+ acteurs die hun persoonlijk verhalen delen en Taming of the Shrew gebruiken als leidraad. Shrew Her nodigt het publiek uit om een participerende rol spelen te spelen en hen deelgenoot te maken van het proces tijdens de voorstelling en de randprogrammering.

Hiermee stimuleert Shrew Her een dialoog waar gereflecteerd kan worden op ‘gevoelige thema’s’ waarbij grenzen worden beslecht en de automatische aannames over genderidentiteit worden getoetst. Het belang van Shrew Her is het doorbreken van vastgeroeste patronen in gender denken en doen. Na elke voorstelling zal er een korte nagesprek worden gehouden.