ANBI

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat KAF erkend is als goed doel. Bijdragen aan onze stichting zijn zowel voor bedrijven als particulieren fiscaal aantrekkelijk. De belastingdienst stelt duidelijke voorwaarden aan ANBI instellingen, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2018

Directie

Mevrouw A.B. Strating, MBA & MBI

Leden Raad van Toezicht

Mevrouw mr. M.C.M. Huisman, manager HR Flevoziekenhuis, lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer, voorzitter 

Mevrouw L.M. Bouwmeester, eigenaar Rederijk 

De heer A.W.E. Klapwijk, eigenaar Tatatataa marketingadvies

De heer M. Pol, directeur projectontwikkeling Bun Holding

Mevrouw M. van der Valk, beleidsadviseur Nederlands Filmfonds

Overige gegevens gerelateerd aan de ANBI-status van KAF zijn te vinden op de website federatie cultuur.