ANBI

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) heeft de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat KAF erkend is als goed doel. Bijdragen aan onze stichting zijn zowel voor bedrijven als particulieren fiscaal aantrekkelijk. De belastingdienst stelt duidelijke voorwaarden aan ANBI instellingen, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet.

Financiële verantwoording

Jaarcijfers 2018

Directie

Mevrouw A.B. Strating, MBA & MBI

Raad van Toezicht

De heer A.B. Stoelinga (RA), voorzitter 

Mevrouw L.M. Bouwmeester, eigenaar Rederijk 

Mevrouw mr. M.C.M. Huisman, manager HR Flevoziekenhuis, lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer 

De heer A.W.E. Klapwijk, eigenaar Tatatataa marketingadvies

De heer M. Pol, directeur projectontwikkeling Bun Holding

Overige gegevens gerelateerd aan de ANBI-status van KAF zijn te vinden op de website federatie cultuur.