Spiral Tower

Vanaf vrijdag 17 februari 2017 is onze Spiral Tower geopend! Je kan de toren beklimmen van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur - 18.00 uur.

Over de Spiral Tower

Studenten ROC hebben een 10 meterhoge uitkijktoren gebouwd van pallets. Op 16 november zijn de ROC-studenten gestart uit Lelystad aan de bouw van een unieke 10 meter hoge uitkijktoren, genaamd Spiral Tower. De Spiral Tower is een ontwerp van architectenbureau Arc²en was een 6 weken durend leer-/werktraject. De werkvoorbereiding van het project vondt plaats onder toezicht van bouwbedrijf Van Wijnen in Lelystad.

In januari 2017 is de toren daadwerkelijk gebouwd op de Esplanade in Almere. De tien meter hoge toren is gekenmerkt door de toepassing van hergebruikte pallets (Europallets) in de vorm van een spiraaltrap, die vanaf het maaiveld naar boven stijgt. De toren is door de modulaire opbouw demontabel en verplaatsbaar. De pallets zijn per laag in halfsteensverband gestapeld en in verticale richting bij elkaar getrokken door stalen staven om de stabiliteit te waarborgen. Een trap loopt aan de binnenkant in een spiraal naar boven en is gevormd door pallets die deels in de wand hangen en deels worden ondersteund door een stalen skelet in het midden van de toren. Bovenop is een balustrade die uitzicht biedt op het plein, KAF en het toekomstige Floriadeterrein.

Initiatiefnemer van het project is architect Gert-Jan de Jong van Arc²; hij tekende het voorlopige ontwerp van de uitkijktoren die op de Esplanade zal verrijzen. Dit ontwerp vormde het uitgangspunt voor een co-makership van Windesheim Flevoland, uitgewerkt door de studenten Maro Lange en Nick Rots en het architectenbureau Arc² dat tijdelijk werd uitgebreid met een expertise bouwteam waarin Van Rossum de constructie doorrekende en Van Wijnen het projectleiderschap en de bouwbegeleiding op zich nam.

Regels om de Spiral Tower te betreden:

  • Maximaal 30 personen tegelijk.
  • Kinderen tot 10 jaar onder begeleiding.
  • Betreden op eigen risico.

Facebook, Twitter en Instagram mee met #SpiralTower

Mede mogelijk gemaakt door: KAF, Het Almere Fonds, Arc², Van Wijnen, Van Rossum ingenieurs, Windesheim Flevoland afdeling bouwkunde en MBO College Leystad.