Tiny Houses excursie

You Are Here Tour

Bij Kunstlinie Almere Flevoland nemen we de gezondheid en veiligheid van bezoekers, artiesten en medewerkers zeer serieus. De overheid heeft op 23 maart jl. aangegeven de maatregelen te verscherpen en samenkomsten tot 1 juni te verbieden om zo het coronavirus optimaal te kunnen bestrijden. Tot die tijd daarom geen voorstellingen, geen exposities, geen horeca in de Citylounge, geen architectuurtours en workshops in KAF. Meer informatie op onze homepage.

 

Een steeds grotere groep mensen snakt naar leven met ‘minder’. Consuminderen en duurzamer leven. Het wonen in een Tiny house kan aan deze levenswijze vorm en inhoud geven. In Tiny houses, vaak niet groter dan 50 vierkante meter, wordt elk stukje oppervlak op een slimme manier benut. Het huis en de bewoner(s) vormen een zo klein mogelijke belasting voor de omgeving. Veel Tiny houses zijn zelfvoorzienend en bewoners zorgen voor alternatieve, minder milieubelastende manieren om aan elektriciteit en water te komen. Niet alle Tiny houses zijn zelfvoorzienend, want elke bewoner richt zijn Tiny house in op de manier die bij zijn of haar leven past.

Sinds juli 2017 bestaat het Tiny Buurtje in Almere Poort. Het is ontstaan uit een prijsvraag van de gemeente Almere waarbij iedereen, die geïnteresseerd was in klein en vorstelijk wonen, een ontwerp kon inzenden. De beoordelingscriteria voor de inzendingen hadden betrekking op culturele waarde, innovatie, duurzaamheid, betaalbaarheid en realiseerbaarheid van het voorstel.

De jury had de opdracht te kiezen voor de inzendingen die het meest bijdragen aan een zo breed mogelijk palet aan aangedragen ideeën. De gelukkige winnaars hebben hun Tiny projectjes mogen realiseren op een kavel in het Homeruskwartier.

Duur van de tour: 75 minuten

Blijf op de hoogte van al onze KAF EXPO activiteiten!
Schrijf je in voor de KAF EXPO nieuwsbrief.