Randprogrammering

Filmmiddag EXPO

OVERDAAD & CHILL

Zondagmiddag is hét moment voor een goede film en snacks. OVERDAAD & CHILL schotelt jou daarom, geheel volgens thema, de must-sees over oversharing, privacy en ons digitale gedrag voor. Een overdadige hoeveelheid snacks please!

DOGTOOTH 16+ op 13 mei
Een stel ontspoorde ouders houdt hun drie, schijnbaar naïeve, jongvolwassen kinderen in 'splendid isolation'. Ze mogen de ommuurde villa niet verlaten, althans niet tot hun hoektanden eruit vallen. In hun opvoeding krijgen ze beperkte informatie over de zogenaamd boosaardige buitenwereld en worden ze onderworpen aan vernederende spelletjes. Als de vader een jonge vrouw meebrengt om de zoon seksueel te bevredigen, vraagt deze op haar beurt een gunst aan één van de twee zusjes. Nieuwe begeerte dringt het omheinde huis binnen...

ONE HOUR PHOTO op 3 juni
Sy Parrish, een eenzame foto-ontwikkelaar bij de plaatselijke één-uur service, ontwikkelt een ongezonde obsessie met de Yorkin-familie, vaste klanten. Hij fantaseert over een familieband met het gezin, en probeert met ze in contact te komen.