Privacyverklaring

Privacyverklaring bij Kunstlinie Almere Flevoland
Kunstlinie Almere Flevoland wenst goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Zo bieden wij de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen aan de ticketing & informatie balie in de City lounge.

Bij aanschaffen via onze website of telefonisch informeren wij u hierbij over de betekenis van de privacybescherming en over de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Privacybescherming bij Kunstlinie Almere Flevoland
Bezoekers kunnen het beschikbaar gestelde aanbod op de website bekijken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Om tickets te kunnen aanschaffen is het afgeven van bepaalde persoonsgebonden gegevens wel nodig.

Wij verwerken deze persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de voor de overeenkomst geldende bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens. Kunstlinie Almere Flevoland behoudt zich het recht deze gegevens aan door haar met de uitvoering van het evenement belaste derden over te dragen, voor zover dit nodig is voor de naleving van de afgesloten contracten met deze derden. Behoudens het voorgaande geeft Kunstlinie Almere Flevoland de bezoekersgegevens niet door aan derden, tenzij deze hierin uitdrukkelijk heeft toegestemd.

Gegevensbescherming
Kunstlinie Almere Flevoland beschermt haar servers met moderne (firewall)systemen. Deze en andere organisatorische maatregelen garanderen een betrouwbare bescherming van de bezoekersgegevens.

Links naar andere aanbiedingen en/of websites
Binnen het aanbod kunnen links naar de sites van andere aanbieders of contenthouders opgenomen zijn. Aangezien Kunstlinie Almere Flevoland geen invloed heeft op deze websites, adviseren we de bezoeker ook daar de beschikbare informatie over privacybescherming op te vragen. Kunstlinie Almere Flevoland draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen.